Životy svätých

www.synaxar.casoslov.sk

 • 10. marec – Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci z Nikomédie.

  Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

  Meno Kodrat má latinský pôvod a znamená „štvorhranný“. Časť životopisu svätého Kodrata je legendou. Dnešného svätca vraj v horách porodila kresťanka Rutina, ktorá pred prenasledovaním odišla z Korintu. Krátko po narodení dieťaťa zomrela. Kodrata vraj zázračne živili a chránili oblaky a nebesia. V dospelosti sa stretol s kresťanmi, potom v Korinte vyštudoval medicínu. Zdá sa, že v skutočnosti bol Korint jeho rodiskom. V čase prenasledovania kresťanov za cisára Décia (249-251) ho zatkli a mučili. V rovnakom čase s ním trpeli ďalší kresťania. Volali sa Dionýz, Cyprián, Anektus, Pavol a Krescens. Všetkých napokon v roku 258 sťali. O úcte ku Kodratovi na Západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré ho uvádza 10. marca.

  Svätý mučeník Kodrat a spoločníci z Nikomédie

  10. marca si Gréckokatolícka cirkev okrem Kodrata, ktorého umučili v Korinte, pripomína aj mučeníka Kodrata z Nikomédie. Meno Kodrat má latinský pôvod a znamená „štvorhranný“. Kodrat trpel v Nikomédii za cisára Décia. Po krutom mučení ho sťali. Miney ako jeho spoločníkov v smrti za Krista spomínajú Saturnina, Rufina a ďalších nemenovaných spoločníkov. Ako uvádza životopisná legenda Kodrat vraj pochádzal zo zámožnej rodiny. Podporoval ostatných kresťanov a ohlasoval evanjelium vo väzniciach. Keď za Décia prenasledovali kresťanov, Kodrata v Nikomédii uväznili, mučili a potom vraj prevážali s ostatnými väzňami do Apamey, Cézarey, Apolónie, Helespontu. Saturinus a Rufinus vraj za Krista zomreli preto, lebo skupinu mučených kresťanov ľutovali.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.glaubenszeugen.de, VHL spracoval Ján Sabol

  Republished by Blog Post Promoter