Životy svätých

www.synaxar.casoslov.sk

 • 15. december – Svätý hieromučeník Eleuterios.

  Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína svätého hieromučeníka Eleuteria.

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „osloboditeľ“. Biskup a mučeník druhého storočia sa narodil okolo roku 90. Bol Rimanom. Ako dieťa stratil otca. Jeho matka Anthia ho potom priniesla k predstavenému rímskej cirkvi, Anakletovi, ktorý ho vychovával. Už ako mladý muž sa stal biskupom rímskej provincie Illyricum so sídlom v Sirmiu. Vďaka jeho práci kresťanské spoločenstvo rástlo. Počas prenasledovania za cisára Hadriána, zomrel ako mučeník v roku 140 v antickom meste Aecae, v súčasnosti juhotalianske mesto Troia. Spoločne s ním popravili aj jeho matku. Z miesta popravy sa kult k svätému Eleuteriovi rozšíril po celom južnom Taliansku. Za patróna ho má viacero juhotalianskych miest. Na ikonách sa znázorňuje ako hieromučeník a apoštolom rovný.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa Biographisch-bibliographischen Kirchenlexikon spracoval Ján Sabol

  Republished by Blog Post Promoter