Životy svätých

www.synaxar.casoslov.sk

 • 19. december – Svätý mučeník Bonifác.

  Svätý mučeník Bonifác

  Jeho meno má latinský pôvod a znamená „dobrodinec“. Bonifác sa uctieva ako mučeník. V najstarších gréckych životopisoch chýbajú údaje o mieste a dátume jeho mučeníckej smrti. Metaphrastes a neskôr aj Teodor Prodromos spracovali jeho životopis. V latinských prekladoch sa už údaje miesta a času mučeníctva nachádzajú. Bonifác podľa nich podstúpil mučenícku smrť v cilicíjskom Tarze na začiatku štvrtého storočia. Jeho pozostatky potom preniesli do Ríma a pochovali na „Via Latina“. Motívy románu (Bonifác žije so svojou paňou v hriechu, prežije obrátenie) a náučná časť o hodnote relikvií (Pani Aglae pošle Bonifáca získať relikvie, no vrátia sa jej relikvie Bonifáca) tvoria kostru rozprávania. Bonifác sa v stredoveku stal patrónom vysoko váženého kláštora na rímskom vrchu Aventin.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol

  Republished by Blog Post Promoter